Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for مه 2010

هدف از اين رقابت به گریه انداختن نوزاد است و این رسم (Naki Sumo) براي 400 سال است که در ژاپن رواج دارد. برای کمک به گریه نوزادان از کشتي گيران Sumo نیز استفاده میشود. کودکي که بلندترین و طولانی ترین گريه را از ديگران داشته باشد به عنوان برنده اعلام میگردد. در مسابقات امسال 80 کودک شرکت داشتند .پدر و مادر ژاپني معتقدند که گريه و اشک برای کودکانشان خوب هست و همچنين باور دارند که اين مراسم کمک خواهد کرد که کودک از ارواح شيطاني محفوظ بماند. اين واقعه نشان هر سال در اواسط بهار معبد Sensodzhi در توکيو برگزار میشود.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌


www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌


www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

Advertisements

Read Full Post »